OFFICE ופיתוח
Excel עיסקי
מערכי לימוד מובניים
Excel BI בינה עיסקית
טיפים
מילוי תאים ריקים
השוואה בין טבלאות באמצעות עיצוב מותנה
המשימה שלנו להעלות אותך רמה
מ.י.ל.ה נותנת קורסי Excel ויישומים נוספים בסביבת Office לכל ארגון ומציעה קורסים ושירותי הטמעה עסקיים תחרותיים.
ללא קשר למספר העובדים בארגונכם, צורת ההדרכה שלנו יהפכו את הצוותים שלכם
ליותר מומחים בדגש על צרכי הידע הנחוצים לכם.
מיקצועיות וניסיון
החוזקה היא בהדרכות מחשוב ובהטמעה
ההדרכות מתבצעות אצלך באמצעות כיתת מחשבים ניידת
כניסת רשומים
קבלו מידע נוסף
 מבקש לקבל עדכונים